Ondernemersfonds

Rapportage social media update

Bekijk per maand de resultaten van de social media campagne voor Terschelling

Huidige stand van zaken Ondernemersfonds & Marketingfonds

Na het nodige onderzoek, vergaderingen, advies, rapportage en uiteindelijke goedkeuring van de Raad in december 2017 is het Ondernemersfonds een feit en zijn we nu in een volgende fase beland. Het Ondernemersfonds op zijn beurt richt nu een Marketingfonds op voor eilandbrede marketing en promotie. Hoe zit het precies? 

Stand van zaken

Terschellinger Ondernemersfonds (TOF): het ondernemersfonds beheert het geld dat geïnd wordt door de gemeente bij bezitters van onroerend goed(niet wonen). Zoals bekend dragen de eigenaren via een opslag van de WOZ bij aan dit fonds. Het fonds wordt geleid door een onafhankelijk bestuur op basis van statuten. De komende drie jaar besteedt het fonds het geld aan eilandbrede marketing en promotie. De uitvoering hiervan zal liggen bij het opgerichte Terschellinger Marketingfonds.

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF). Het marketingfonds is opgericht in opdracht van het ondernemersfonds en heeft als doel het (doen) uitvoeren van eilandbrede marketing en promotie. Naast de bijdragen vanuit het Ondernemersfonds verwacht dit fonds ook bijdragen van derden, zijnde Staatsbosbeheer, Gemeente Terschelling, Rederij Doeksen etc. 

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF) wordt na oprichting geleid door een onafhankelijk bestuur op basis van statuten. Het bestuur van TOF zal ondermeer tot taak hebben, toezicht en controle op dit fonds (TMF). Het bestuur van TMF geeft uitvoering aan een z.g. Marketingopdracht. Aan deze Marketingopdracht wordt nu onder begeleiding van het bureau Sherpa Stories, in de persoon van Isabel Mosk en de werkgroep Terschellinger Marketingfonds gewerkt.

De werkgroep Terschellinger Marketingfonds werkt dus in beginsel mee aan de opdracht van het Ondernemersfonds Terschelling. Deze werkgroep bestaat sinds 16 januari 2018, hierin hebben zitting vertegenwoordigers van Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV), Natuurlijk Oosterend (NO), Vereniging Aangenaam West (VAW), Stichting Actief Midsland (SAM), horeca, logieverstrekkers, Terschellinger Campinghouders Vereniging (TCV), Rederij Doeksen en Staatsbosbeheer. Na oprichting van het Terschellinger Marketingfonds zal deze werkgroep wijzigen in een klankbordgroep.

Bovenstaande is een beknopte weergave van de stand zaken. Heeft u vragen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen via info@terschellinger-ondernemersfonds.nl Wij zullen trachten uw mail per ommegaande te beantwoorden. Veelgestelde vragen plus antwoorden vindt u hier

Nieuwsbrief archief

Bibliotheek gebiedsmarketing

Alle documenten betreffende gebiedsmarketing Terschelling