Uitvoeringsstrategie Marketing Isabel Mosk

Hieronder vinden jullie de uitvoeringsstrategie zoals gepresenteerd op donderdag 12-9-2019 in Hotel Paal 8.
Uitvoeringsplan Marketingstrategie Terschelling (PDF 120MB)

Update 1 november 2019

Sessies en rapportages 2019

Update 12 september 2019

Na onze vorige bijeenkomst in hotel Bornholm is er weer het nodige werk verzet onder auspiciën van Isabel Mosk.

We hebben met elkaar als eilander ondernemers onder haar leiding onderzocht op welke manier we het eiland willen promoten en wat wíj belangrijk vinden. Dat heeft de nodige rek gevraagd en dat zal het in de toekomst ook blijven doen: we moeten immers met elkaar mee bewegen, het is een kwestie van geven en nemen, weerstand overwinnen en enthousiasme omarmen.

Tot op de dag van vandaag hebben we binnen dit proces laten zien dat we dat kunnen. Alle betrokkenen hebben getoond dat ze de nodige veerkracht in huis hebben, respectvol naar elkaar kunnen luisteren, openstaan voor de mening van de ander en daar mogen we best trots op zijn!

Er is door de klankbordgroep dan ook weer het nodige werk verzet, waarvoor onze grote dank, tevens wil ik nogmaals alle deelnemers dankzeggen die hebben deelgenomen aan de sessies van Isabel. We hebben een proces achter ons liggen waarin de nodige stappen zijn gezet. Inmiddels is er een logo, is er een communicatie-strategie en er zijn concrete stappen gezet om die strategie om te zetten in middelen.

We gaan nu dan ook daadwerkelijk van start, dus binnenkort weet de rest van Nederland, als ze dat nog niet wisten….hoe prachtig Terschelling is en welke geweldige mogelijkheden ons eiland biedt. Dat kunnen we realiseren met krachtige, genuanceerde en tijdloze middelen:

De volgende toepassende tekst heb ik overgenomen uit een in mijn ogen geweldig marketingboek genaamd “Dit is nu marketing” van Seth Godin een superster in de wereld van de marketing.

Wij gaan verhalen vertellen. Verhalen die resoneren en bestendig zijn. Verhalen die waar zijn, want we hebben ze waargemaakt met onze daden en onze producten en diensten. We gaan verbinden. Mensen zijn eenzaam en willen worden gezien en gekend. Mensen willen erbij horen en ergens onderdeel van uitmaken. Dat is veiliger en vooral vaak leuker. We gaan ervaringen creëren. Een product gebruiken, of een dienst. Een donatie doen, ergens naar toe gaan, de klantenservice bellen. Allemaal handelingen die deel uitmaken van het verhaal, de bouwstenen van verbinding. Als marketeers kunnen wij deze ervaringen doelgericht en doelbewust aanbieden.

De hele organisatie werkt voor en met de marketeer, want marketing is alles. Wat we maken, hoe we het maken, voor wie we het maken. Marketing definieert de effecten en de neveneffecten, de prijsstelling en de winst, allemaal tegelijk.

Dus concluderend: is het nu aan alle belanghebbenden, dus wij allemaal, om de ingezette koers uit te bouwen naar een geheel waar we de komende jaren profijt van zullen hebben.Ons streven is dan ook dat de door Isabel en de werkgroepen uitgezette marketing-strategie breed gedragen wordt op het eiland zodat we gezamenlijk en eensgezind tot één uniforme uiting komen.

Hein Klarenbeek, Voorzitter Terschellinger Ondernemersfonds