Marketingfonds

Huidige stand van zaken Marketingfonds 

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF)

Het marketingfonds is opgericht in opdracht van het Ondernemersfonds en heeft als doel het (doen) uitvoeren van eilandbrede marketing en promotie. Naast de bijdragen vanuit het Ondernemersfonds verwacht dit fonds ook bijdragen van derden, zijnde Staatsbosbeheer, Gemeente Terschelling, Rederij Doeksen etc. 

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF) wordt geleid door een onafhankelijk bestuur op basis van statuten. Het bestuur van TOF zal ondermeer tot taak hebben, toezicht en controle op dit fonds (TMF). Het bestuur van TMF geeft uitvoering aan een z.g. Marketingopdracht. Aan deze Marketingopdracht wordt nu onder begeleiding van Sherpa Stories door de werkgroep Terschellinger Marketingfonds gewerkt.

De werkgroep Terschellinger Marketingfonds werkt dus in beginsel mee aan de opdracht van het Ondernemersfonds Terschelling. Deze werkgroep bestaat sinds 16 januari 2018, hierin hebben zitting vertegenwoordigers van Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV), Natuurlijk Oosterend (NO), Vereniging Aangenaam West (VAW), Stichting Actief Midsland (SAM), horeca, logiesverstrekkers, campings, Rederij Doeksen en Staatsbosbeheer. Na oprichting van het Terschellinger Marketingfonds houdt de werkgroep als zodanig op te bestaan, en gaat verder als klankbordgroep.

Bovenstaande is een beknopte weergave van de stand zaken. Heeft u vragen neem gerust contact met ons op via info@terschellinger-ondernemersfonds.nl Wij zullen trachten uw mail per ommegaande te beantwoorden. Veelgestelde vragen plus antwoorden vindt u hier.

Bibliotheek gebiedsmarketing

Download Marketingstrategie toeristisch Terschelling 09-04-2019 (pdf 46MB) zoals gepresenteerd door Isabel Mosk op 9 april 2019.

Presentatie op 9 april gemist? Download de Presentatie marketingstrategie door Isabel Mosk (pdf 237MB)

Notulen van dinsdag 9 april: Verslag presentatie marketingstrategie 09042019 def.pdf

Alle documenten betreffende gebiedsmarketing Terschelling